Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Kontakt

Projekt je řešen na:

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 355 347 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz (sekretářka katedry)

Administrace webu:

Obsah webu: info@uzemi.eu, uzemi.eu@gmail.com

Technické řešení: webmaster@uzemi.eu