Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Jiné texty

Potřeby regionů a aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

Ing. arch. Martin Říha (2013)

Autor, jehož text zde publikujeme, kritizuje očekávanou další (a už nyní opožděnou) aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR a tematizuje i některé problémy, které by vyhodnocení účinnosti dosavadní PÚR 2008 a tato další aktualizace měla nebo mohla řešit.

Více ...

Zjednodušovat musí každý, záleží na tom jak

Pavel Holubec (2012)

Nějakým způsobem musí okolní svět zjednodušovat každý komplexní systém – každý člověk, instituce, či organizace. Je ale třeba se ptát jak?

Více ...

Sociální a environmentální spravedlnost v ČR

Pavel Holubec (2012)

Rozvinuté země, které při svém ekonomickém rozvoji zanedbaly environmentální aspekty či sociální spravedlnost, by měly svůj postoj změnit. Vyspělá země se pozná právě tak, že je na vysoké úrovni ve většině oblastí.

Více ...

ČR potřebuje vizi

Pavel Holubec (2011)

Česká republika potřebuje vizi, protože jinak jako smysluplný celek přestává existovat. Absenci společně sdílené vize obnažuje právě probíhající politická krize.

Více ...

O špičkách ledovců a limitech hluku

Pavel Holubec (2011)

Jako spoluorganizátorovi předvánočního happeningu Minuta hluku mi to nedá, abych se nezamyslel nad fenoménem hluku a jeho širšími aspekty. Samotný happening, ale i záměr vlády zvýšit povolené limity hluku, vnímám především jako špičku ledovce, odkaz na mnohem rozsáhlejší problém, který se pokusím postihnout ve větší rozmanitosti.

Více ...