Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Území jako asembláž: od teoretického ukotvení k reformě územního uspořádání

Pavel Holubec. Území jako asembláž: od teoretického ukotvení k reformě územního uspořádání. In Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2012. 209-221. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Příspěvek nejprve představí koncept asembláže a s jeho pomocí pojmově uchopí města, státy, území, instituce a organizace. Na tomto teoretickém základě bude následně představen návrh na reformu územního uspořádání a plánování v Česku, který kromě jiného tematizuje teorii tří čar v územním plánování a práva Matky přírody.

English abstract

The paper in its first half presents the concept of assemblage and grasps through it cities, states, territories, institutions and organizations. On this theoretical foundation is then introduced a proposal of a reform of territorial/spatial arrangement in Czech Republic, which, besides other, includes the theory of three lines in urban planning and Rights of Mother Earth.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail