Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Několik poučení z Taiwanského územního rozvoje

Pavel Holubec. Několik poučení z Taiwanského územního rozvoje. In Sborník příspěvků konference Voda a krajina. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2012. 75-82. ISBN: 978-80-01-05107-8

Český abstrakt

Taiwan lze v mnoha ohledech považovat za labolatoř současné fáze globalizace. Mnohé aktuální směry, trendy a tlaky jsou tu velice dobře patrné. Po stručném úvodu do Taiwanských reálií se zaměříme na úlohu státu v řízení územního rozvoje. Prodiskutujeme intenzivní růst v jasně omezených územních hranicích, s rozlišením na: města, využitelnou krajinu, nevyužitelnou přírodu a na mezinárodní expanzi. Jelikož úspěch Taiwanské ekonomiky je založen na velké flexibilitě, budeme sledovat projevy této flexibity v území, územní politice, výstavbě měst a ve využití krajiny. Článek uzavře polemika na téma zabetonovaná krajina a město bez konce, která v obecné rovině propojí poznatky z Taiwanského rozvoje s rozvojem Českým.

English abstract

Taiwan is in many ways a laboratory of contemporary phase of globalization. After introducing its complex history, we will focus on the role of state in its changing development path. Because Taiwanese miracle rests on flexibility, we will trace it in society, territory, economy and state. In the end we will generalize on several lessons to be learned from Taiwanese experience.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail