Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Vliv globalizace na územní rozvoj: zhodnocení teoretických přístupů

Pavel Holubec. Vliv globalizace na územní rozvoj: zhodnocení teoretických přístupů. In Člověk, stavba a územní plánování III.. Praha, ČVUT. 2009. s. 84-99. ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Příspěvek se zaobírá skutečnostmi, které se skrývají za pojmem globalizace, a hledá vhodný přístup k tomuto fenoménu v oblasti územního rozvoje sídel. Jde o stručné shrnutí různých způsobů teoretického uchopení tématu v dostupné literatuře, čili o průzkum tematických souvislostí, který poslouží jako základ pro další práci.

English abstract

The paper is concerned with a reality hidden behind the term "globalization" and searches appropriate approach to this phenomenon in the field of spatial development. The focus of the paper is on concise summary of relevant approaches and concepts that were found in available literature. The general aim is therefore to explore a context for further research on globalized urbanism.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail