Změny území

Katedra urbanismu a územního plánováníČVUT

Problematika udržitelné výstavby na příkladech nizozemského a německého eko-urbanismu

Pavel Holubec, Alena Mansfeldová . Problematika udržitelné výstavby na příkladech nizozemského a německého eko-urbanismu. In Udržitelná výstavba 5. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2009. 2009. s. 34-39. ISBN 978-80-01-04447-6

Český abstrakt

Příspěvek nejprve stručně shrnuje současné problémy, jimiž je územní plánování nuceno se zabývat (rostoucí populace, omezené zdroje a adaptace na potřeby a rizika moderní civilizace). Následně, na základě vybraných a navštívených urbanistických projektů v Nizozemí a Německu, jsou tyto realizované projekty pojaty jako určitá odpověď na problémy moderní rizikové společnosti a je krátce prodiskutována jejich relevance.

English abstract

The article shortly sum up the problems that is spatial planning presently obliged to solve (growing population, limited resources and adaptation to the needs and risks of modern civilization) and then, based on the visit of new urban projects in Netherlands and Germany, takes these realised projects as a kind of answer to the specified problems of modern risk society and shortly discuss their relevance.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail